top of page

Advies gesprek


Bespreking behandelplan of testresultaten

  • 1 uu
  • €60 euros
  • Voedingspraktijk

Wat houdt het in

Nadat tijdens het eerste intake gesprek alle informatie verzameld werd wordt tijdens het advies gesprek het behandelplan toegelicht en worden eventuele testresultaten besproken.


bottom of page